GłównaOrganizacjaPilociHistoria PułkuOdznaczeniaWspomnieniaMarsz LotnikówHistoria Pułku
 

ORGANIZACJA 1. PUŁKU LOTNICZEGO

 

Charakter Jednostki (nota prawna)

Pułk jest wirtualną jednostką lotniczą, której członkowie pasjonują się historią awiacji oraz symulatorami lotniczymi. Nie jesteśmy związani z żadną ideologią. Podstawą funkcjonowania jest zabawa i przyjemność z gry oraz możliwość poznania ciekawych ludzi, nie tylko w Polsce, ale i na całym Świecie.


1. Pułk Lotniczy nie jest, w tym przypadku, próbą rekonstrukcji jakiejkolwiek historycznej jednostki (w tym 1. Pułku Lotniczego działającego w Polsce w latach 1921-1939). Zarówno nazewnictwo, jak i numeracja są całkowicie fikcyjne i jedynie zbieżne ze wspomnianą jednostką historyczną. Nasze malowania również nie nawiązują do żadnej z istniejących w Polsce jednostek lotniczych. Jedynie taktyczne znaki polskie na naszych samolotach określają przynależność narodową Pułku.

 

Struktura organizacyjna.

Pułk złożony jest z trzech eskadr - dwóch bojowych i jednej szkolno-bojowej. Są to: 1. Eskadra Myśliwska, 2. Eskadra Wywiadowcza oraz Eskadra Szkolna „Flajkoty” im.por.pil.Rahonavisa.

1. Eskadra Myśliwska jest jednostką, której zadaniem jest zwalczanie nieprzyjacielskich oraz osłona własnych samolotów. 2. Eskadra Wywiadowcza specjalizuje się w niszczeniu celów naziemnych oraz prowadzeniu rozpoznania. Eskadra Szkolna wykonuje pomocniczo zadania natury zarówno myśliwskiej jak i bombowej, a jej personel szkolony jest pod kątem wybranej specjalizacji.

Na wirtualnym niebie „Rise of Flight” tożsamość członków Pułku kodowana jest loginem o formacie „1PL-[pseudonim]-[eskadra]”. Członkowie poszczególnych eskadr używają tagów odpowiednio: „1Esk”, „2Esk” albo „ESzk”. Tagu „ESzk” używają zarówno członkowie Personelu Stałego (instruktorzy) jak i Personelu Czasowego (kursanci) Eskadry Szkolnej. Oprócz tego w obiegu funkcjonuje tag „Rekr”, którego używają rekruci Pułku.

Godła.

Pułk nie doczekał się do tej pory patrona, natomiast zarówno on sam jak i poszczególne eskadry posiadają swoje godła.

 

1. Pułk Lotniczy, utworzony dnia 11 lutego 2004 roku.                                                     

Szachownica na tle skrzyżowanych szabel oraz skrzydeł husarskich.                                  

Autorem godła jest Goose.

 

 

1. Eskadra Myśliwska, utworzona dnia 18 sierpnia 2001 roku.


Symbolem 1.Esk jest lew trzymający łękawicę - jest to element polskiego herbu szlacheckiego Awdaniec. Pierwotnym autorem godła był Sander. Obecna wersja została stworzona przez Rahonavisa.
 

 

2. Eskadra Wywiadowcza, utworzona dnia 11 lutego 2004 roku.


Symbolem 2.Esk jest polski herb szlachecki Lis. Pierwotnymi autorami godła byli Sander i Lucas. Obecna wersja została stworzona przez Rahonavisa.
 

 

Eskadra Szkolna im. por.pil.Rahonavisa, powołana w 2005 roku.


Symbolem ESzk jest uskrzydlony kot, pochodzący od pseudonimu Flycata, pełniącego swego czasu obowiązki szkoleniowe względem nowych pilotów Pułku. Patronem jednostki jest ś.p. por.pil.Rahonavis, który położył ogromne zasługi w rozwój eskadry oraz szkolenie personelu.
 

*  *  *

MALOWANIE SAMOLOTÓW 1.Pułku Lotniczego:

Malowania samolotów Pułku składają się z trzech kolorów. Podstawowymi są dwa odcienie szarości, którymi pokryte są dolne i górne powierzchnie płatów oraz 2/3 kadłuba. Ogon malowany jest na kolor oliwkowo-zielony, tzw. "Polskie khaki". Od tego schematu malowania występuje odstępstwo - samoloty brytyjskie posiadają kamuflaż złożony z koloru szarego oraz szaro - zielonego. Samoloty niemieckie posiadają ciemniejszy kamuflaż, samoloty francuskie, jaśniejszy.

Samoloty 2.Eskadry Wywiadowczej posiadają malowane na czerwono elementy metalowe obudowy silnika oraz końcówki płatów.

Samoloty Eskadry Szkolnej są malowane na kolor oliwkowo-zielony oraz posiadają biały statecznik pionowy i ster kierunku. Dolne powierzchnie pomalowane są kolorem błękitnym.

Płatowce Fokker D.VII oraz SPAD 13.C1 posiadają również malowanie Lidera - pilota pełniącego w danym locie obowiązki dowódcy. Samoloty te mają standardowy schemat malowania 1.Eskadry Myśliwskiej, a do tego znak szybkiej identyfikacji na górnym płacie w postaci białej strzały, podobny do stosowanego na samolocie PZL P.11c służącego w Korpusie Ochrony Pogranicza.

 

 

                 SPAD 13.C1, 1.Eskadra Myśliwska, Lider            SPAD 13.C1, 1.Eskadra Myśliwska

                  SPAD 13.C1, 2.Eskadra Wywiadowcza                  SPAD 13.C1, Eskadra Szkolna

 

*  *  *